top of page
BUDYNKI MIESZKANIOWE WIELORODZINNE
 1. WSTĘP

 2. PODSTAWOWE TERMINY

 3. PROCEDURY

 4. PRAWO

 5. MATERIAŁY INWESTORSKIE

 6. TYPY ZABUDOWY

 7. PROGRAM FUNKCJONALNY

 8. ARANŻACJA

 9. OTOCZENIE, ZAGOSPODAROWANIE

 10. BIBLIOGRAFIA

1. WSTĘP

 Budynek wielorodzinny to budynek, w którym wydzielono więcej niż 2 lokale mieszkalne.

​​

2. PODSTAWOWE TERMINY
 

MODUŁ 60.
Służy do wyznaczania proporcji oraz wzajemnych zależności wszystkich elementów całości. Podporządkowanie dzieła zasadom modularności pozwala uzyskiwać efekt plastyczny ładu, harmonii i rytmu. Przyjęty system modułowy oparty na podstawowej jednostce o wymiarach 60x60 cm ma szerokie zastosowanie w budownictwie, a w szczególności w budownictwie mieszkaniowym. Zakresem obejmuje zagadnienia wyposażenia wnętrz, parametrów konstrukcji, ergonomii, warunków technicznych. W ten sposób zaprojektowana zabudowa, przy realizacji daje możliwość użycia prefabrykowanych ustrojów konstrukcyjnych, przy wykończeniu wnętrz ułatwia standaryzację umeblowania i dobór wszystkich elementów wykończenia.

Podstawowe wymiary [cm] stanowiące wielokrotność modułu i ich zastosowanie:

 • 60 - Podstawowy moduł meblarski dla zabudowy np. kuchni, standardowe wymiary płytek ceramicznych 120x60, 60x60, 30x30, 20x20, minimalna szerokość stropów typu filigran.

 • 120 - Minimalna szerokość w świetle korytarzy stanowiących komunikację wewnętrzną w mieszkaniu, minimalna szerokość biegu schodów w budynkach wielorodzinnych.

 • 180 - W budynku wielorodzinnym minimalna szerokość w świetle ścian kuchni, w mieszkaniu jednopokojowym, minimalna szerokość łazienki umożliwiająca ustawienie dużej wanny.

 • 240 - W budynku wielorodzinnym minimalna szerokość w świetle ścian kuchni, w mieszkaniu wielopokojowym; 4 moduły kuchni (lodówka, blat roboczy, zmywarka, zlew, kuchenka) co stanowi minimalny program kuchni; minimalna długość stropów typu filigran.

 • 300 - Wygodny wymiar w świetle dla sypialni, 5 modułów kuchni (lodówka, blat roboczy, zmywarka, zlew, blat roboczy, kuchenka).

 • 360 - Wygodna szerokość w świetle dla pokoju dziennego, 6 modułów kuchni.

 • 420 - Długość w świetle sypialni w połączeniu z szerokością 300 daje wymiarową sypialnię dla 2 os. powyżej 12 m2. W połączeniu z szerokością 360 daje wygodną sypialnię o powierzchni 15 m2.

 • 480 - Długość w świetle pokoju dziennego w połączeniu z szerokością 360 stanowi odpowiednią powierzchnię pomieszczenia powyżej 17 m2, co jest spełnieniem warunku, że w mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2.

 • 540 - Szerokość mieszkania - 240 +300 (kuchnia + pokój, sypialnia 1 os., sypialnia 2 os.), 180+360 (kuchnia + pokój,  mieszkanie jednopokojowe).

 • 600 - Standardowy wymiar w osiach konstrukcji, standardowa rozpiętość stropów gęstożebrowych.

 • 720 - Maksymalna rozpiętość stropów gęstożebrowych.

 • 780 - Maksymalna rozpiętość stropów typu filigran (długość podyktowana ograniczeniami transportu kołowego).

 • 1200 - Maksymalna stosowana rozpiętość konstrukcji stropów typu filigran.

​​

3. PROCEDURY

WA - Wydział Architektury

 • WZiZT / MPZT / PnB

WKZ - Wojewódzki Konserwator Zabytków

 • Postanowienie / Pozwolenie konserwatorskie.

WKŚ - Wydział Kształtowania Środowiska

 • DOUŚ - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

 • Uzgodnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 • Pozwolenie wodno-prawne.

SANEPID​

 • Odstępstwo od doświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały (np. usługi w parterach).

GESTORZY / MEDIA

 • Warunki techniczne przyłączy.

 • Uzgodnienie przebiegu tras przyłączy.

 • Uzgodnienie projektu przyłączy.

GD - Wydział Geodezji

​​

4. PRAWO

 

Ustawy.

Rozporządzenia.

 

7. PROGRAM FUNKCJONALNY

PARTER:

 1. Hol wejściowy / wiatrołap.

 2. Hol windowy.

 3. Klatka schodowa.

 4. Lokale usługowe (np. gastronomiczne, sklep, bank).

 5. Mieszkania.

 6. Śmietnik.

 7. Komunikacja pozioma.

 8. Rowerownia, wózkownia.

PIĘTRA:

 1. Mieszkania.

 2. Hol windowy.

 3. Klatka schodowa.

 4. Komunikacja pozioma.

PIWNICE:

 1. Parking dla samochodów osobowych, motocykli.

 2. Komórki lokatorskie.

 3. Pomieszczenia techniczne (np. węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej, hydrofornia zasilana z sieci wodociągowej, rozdzielnia NN, stacja trafo, jeżeli nie jest zaprojektowana jako wolnostojąca na terenie).

DACH:

 1. Przestrzeń na urządzenia techniczne.

STRUKTURA MIESZKAŃ 

Przykładowa struktura inwestycji. Struktura mieszkań jest materiałem inwestorskim, który będzie zależał o badań rynkowych. Jest to prognoza wybiegająca na ok. 2 lata w przyszłość, kiedy rozpocznie się sprzedaż mieszkań.

symbol / nazwa / opis / ilość procentowa sumy mieszkań

M1PA / jednopokojowe / aneks kuchenny, łazienka, przedpokój / 10 %

M1PK / jednopokojowe / kuchnia, łazienka, przedpokój  / 10 %

M2PA / dwupokojowe / aneks kuchenny, łazienka, przedpokój, balkon / 40 %

M2PK /dwupokojowe / kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon / 20 %

M3PA / trójpokojowe / aneks kuchenny, łazienka, toaleta, przedpokój, balkon / 10 %

M3PK / trójpokojowe / kuchnia, łazienka, toaleta, przedpokój, balkon / 8 %

M4PA / czteropokojowe / aneks kuchenny, łazienka 1, łazienka 2 (toaleta), garderoba, przedpokój, taras / 1 %

M4PK / czteropokojowe / kuchnia, łazienka 1, łazienka 2, garderoba, przedpokój, taras / 1 %

wieloro - 2
wieloro - 3
wieloro - 4
wieloro - 7
bottom of page