top of page
MATERIAŁY INWESTORSKIE

DOKUMENTY FORMALNE

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub rysunek i wyciąg z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 • Mapa do celów projektowych;

 • Badania gruntowo-wodne - raport geotechniczny;

 • Warunki przyłączenia mediów;

 • Inwentaryzacja zieleni;

 • Inwentaryzacja zabudowy i innych elementów istniejącego zagospodarowania terenu (o ile przewidywane jest uwzględnienie w projekcie istniejącego zainwestowania);

 • Wstępny raport ochrony środowiska (o ile wymaga tego charakter inwestycji);

 • Pełnomocnictwo;

 

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

 • Program inwestycji;

 • Oczekiwania i wymagania funkcjonalne;

 • Wymagania techniczne;

 • Wymagania eksploatacyjno - użytkowe;

 • Wymagania dotyczące organizacji procesu realizacji;

 • Preliminowane koszty wykonania robót budowlanych i ewentualne ich rozłożenie w czasie (założenia kosztowe);

BRIEF BIUROWY

BRIEF BIUROWY FITOUT

BRIEF BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

BRIEF DLA HOTELI

BRIEF DOM JEDNORODZINNY

bottom of page