top of page
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

  • Decyzja o pozwoleniu na wycinkę.

  • Przyjęcie bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej oraz jej zmian.

  • Pozwolenie wodnoprawne.

bottom of page