top of page

P

 I

PROCES INWESTYCYJNY

U.jpg

KLIENT

Dokument będący kontraktem pomiędzy zamawiającym (inwestorem) a wykonawcą (projektantem).

A.jpg

PROJEKT

Sprawdzenie możliwości realizacji, parametrów i opłacalności inwestycji.

PB.jpg

PROJEKT

Zakres i forma PB uzależniona jest od skali przedsięwzięcia. PB jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę (PnB).

&.jpg

PRAWO

Rozdział zawiera spis ustaw przydatnych w procesie inwestycyjnym.

MI.jpg

KLIENT

Podstawowe materiały będące podstawą do projektowania.

KW.jpg

PROJEKT

Projekt ma za zadanie przedstawienie idei, formy architektonicznej, określenie funkcji i podstawowych parametrów inwestycji. Stanowi podstawę (załącznik) do wniosku o WZiZT.

PP.jpg

PROJEKT

PP stanowi część DP i podstawę do wyłonienia Generalnego Wykonawcy (GW) oraz kosztorysu inwestycji.

&.jpg

PRAWO

Rozdział zawiera spis rozporządzeń przydatnych w procesie inwestycyjnym.

DP.jpg

KLIENT

Opracowanie służące do wyłonienia GW w formie przetargu.

KZ.jpg

PROJEKT

Projekt ma za zadanie określenie formy architektonicznej, pełnego programu funkcjonalnego i szczegółowych parametrów inwestycji. Stanowi podstawę projektu budowlanego.

PW.jpg

PROJEKT

Zakres i szczegółowość PW ma umożliwić realizację inwestycji.

WA.jpg

URZĘDY

Rozdział zawiera listę podstawowych procedur wydziału architektury urzędu miasta.

WŚ.jpg

URZĘDY

Lista procedur wydziału.

ZD.jpg

URZĘDY

Lista procedur urzędu.

BPP.jpg

URZĘDY

Lista procedur wydziału.

WG.jpg

URZĘDY

Lista procedur wydziału.

GM.jpg

URZĘDY

Lista procedur zakładów:

energetycznego

wodociągowego (MPWIK)

ciepłowniczego (MPEC).

DP.jpg

URZĘDY

Lista procedur wydziału.

NB.jpg

URZĘDY

Lista procedur wydziału.

bottom of page