top of page
BUDYNKI MIESZKALNE

Budynki jednorodzinne - do trzech lokali mieszkalnych.
- wolnostojące,
- bliźniacze,
- szeregowe,
- atrialne,

Budynki wielorodzinne - podział ze względu na układ komunikacyjny:
- klatkowe - każdy segment kilku mieszkań ma wspólną klatkę schodową,
- korytarzowe - z klatki schodowej wchodzisię na wspólny korytarz z dostępem do wszystkich mieszkań na danej kondygnacji,
- galeriowe - do mieszkań wchodzi się bezpośrednio z zewnętrznej galerii usytuowanej najlepiej od strony północnej,
- punktowe - wszystkie mieszkania zgrupowane są wokół jednej klatki schodowej usytułowanej centralnie.

Budynki rekreacji indywidualnej.

Budynek wielorodzinny to budynek, w którym wydzielono więcej niż 3 lokale mieszkalne.

A multi-family building is a building with more than 3 residential units.

Please reload

bottom of page