top of page
WYDZIAŁ GEODEZJI
  • Udostępnienie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych.

  • Wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz kopii z map ewidencyjnych.

  • Uzgodnienie ZUDP (Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu).

 

Mapa dla architektów i planistów - Kraków.

Mapa dla architektów i planistów - Warszawa.

bottom of page