top of page
KONSERWATOR ZABYTKÓW
  • Pozwolenie na wykonywanie wszelkich robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

  • Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

  • Pozwolenie MKZ na prowadzenie badań archeologicznych.

bottom of page