top of page

BIURA

1. WSTĘP

 Budynek biurowy to budynek mieszczący biura i inne pomieszczenia służące za miejsce wykonywania pracy umysłowej.

2. PODSTAWOWE TERMINY

MODUŁ 135.
Służy do wyznaczania proporcji oraz wzajemnych zależności wszystkich elementów całości. Podporządkowanie dzieła zasadom modularności pozwala uzyskiwać efekt plastyczny ładu, harmonii i rytmu. Przyjęty system modułowy oparty na podstawowej jednostce o szerokości 135 cm ma zastosowanie w szczególności w budownictwie biurowym. Zakresem obejmuje zagadnienia wyposażenia wnętrz, parametrów konstrukcji, ergonomii, warunków technicznych. W ten sposób zaprojektowana zabudowa, przy realizacji daje możliwość użycia prefabrykowanych ustrojów konstrukcyjnych, przy wykończeniu wnętrz ułatwia standaryzację umeblowania i dobór wszystkich elementów wykończenia. Podstawowe wymiary [cm] stanowiące wielokrotność modułu i ich zastosowanie:

 • 67,5 - 0,5M.

 • 135 - 1M - przestrzeń dla jednego miejsca pracy.

 • 180

 • 270 - 2x135 - pomieszczenie biurowe, 2 stanowiska pracy.

 • 360

 • 450

 • 540 - 2x270 - pomieszczenie biurowe, 4 stanowiska pracy.

 • 630

 • 720

 • 810 - siatka konstrukcyjna umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni biurowej i parkingu podziemnego oraz grupowanie miejsc parkingowych po 3x250 cm + 20 cm (odległość od słupów) + 40 cm na konstrukcję.

MODUŁ 140.
Ze względu na nowelizację WT związaną z wytycznymi do projektowania  stanowisk postojowych garażach podziemnych zmianie ulega podstawowy moduł projektowy. Podstawowe wymiary [cm] stanowiące wielokrotność modułu i ich zastosowanie:

 • 70 - 0,5M.

 • 140 - 1M - przestrzeń dla jednego miejsca pracy.

 • 210

 • 280 - 2x140 - pomieszczenie biurowe, 2 stanowiska pracy.

 • 350

 • 420

 • 560 - 2x280 - pomieszczenie biurowe, 4 stanowiska pracy.

 • 630

 • 700

 • 840 - siatka konstrukcyjna umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni biurowej i parkingu podziemnego oraz grupowanie miejsc parkingowych po 3x250 cm + 20 cm (odległość od słupów) + 70 cm na konstrukcję. W przypadku zastosowania ścian - 3x250 cm + 60 cm (odległość od ścian) + 30 cm na konstrukcję.

​​

3. PROCEDURY

WA - Wydział Architektury

 • WZiZT / MPZT / PnB

WKZ - Wojewódzki Konserwator Zabytków

 • Postanowienie / Pozwolenie konserwatorskie.

WKŚ - Wydział Kształtowania Środowiska

 • DOUŚ - Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

 • Uzgodnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 • Pozwolenie wodno-prawne.

SANEPID

 • Odstępstwo od wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały.

 • Odstępstwo od doświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały (np. usługi w parterach).

GESTORZY / MEDIA

 • Warunki techniczne przyłączy.

 • Uzgodnienie przebiegu tras przyłączy.

 • Uzgodnienie projektu przyłączy.

GD - Wydział Geodezji

LEED

BREEAM

WELL

GREEN BUILDING STANDARD

​​

4. PRAWO

Ustawy

Rozporządzenia.

​​

6. TYPY ZABUDOWY

zabudowa punktowa

zabudowa liniowa

zabudowa atrialna

zabudowa_punktowa.png
zabudowa_liniowa.png
zabudowa_atrialna.png

 

7. PROGRAM FUNKCJONALNY

PARTER:

 1. Hol główny.

 2. Hol windowy.

 3. Lokale usługowe (np. gastronomiczne, sklep, bank).

 4. Przestrzeń biurowa.

 5. Toalety ogólnodostępne.

 6. Pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem.

 7. Zespół pomieszczeń BMS, zarządcy i ochrony.

 8. Pomieszczenie socjalne.

 9. Śmietnik.

 10. Komunikacja pozioma.

PIĘTRA:

 1. Biura.

 2. Trzony komunikacyjne.

 3. Trzony instalacyjne.

PIWNICE:

 1. Parking dla samochodów osobowych, motocykli, rowerów.

 2. Zespół socjalny.

 3. Pomieszczenia techniczne (np. wymiennikownia, pomieszczenie przyłącza wody, wentylatornia / maszynownia chłodnicza, rozdzielnia główna ze stacjami transformatowymi, warsztat działu technicznego, pomieszczenie serwisu sprzątającego, magazyny, zbiornik pożarowy z hydrofornią, zbiornik retencyjny).

DACH:

 1. Przestrzeń na urządzenia techniczne.

 

8. ARANŻACJA

Przykładowa aranżacja w układzie open-space i korytarzowym z możliwością podziału na 2, 4 najemców.

 1. Open-space: 1 osoba / 10 m2, udział pomieszczeń wydzielonych 20/80 %.

 2. Korytarzówka: 1 osoba / 12 m2.

aranzacja_01.jpg

 

9. KLASYFIKACJA BUDYNKÓW BIUROWYCH

Istnieje także podział na klasy poszczególnych budynków . Aby budynek mógł zostać sklasyfikowany jako budynek klasy A, musi spełnić następujące warunki:

 1. Doskonała jakość wykończenia wnętrz wraz z wszechstronnym serwisem technicznym;

 2. Najlepsza lokalizacja na danym obszarze, z łatwą możliwością dojazdu oraz dobrym dostępem do środków komunikacji miejskiej;

 3. Klimatyzacja;

 4. Podwieszane sufity;

 5. Wysokość pomieszczeń (od podłogi do sufitu) - minimum 2,70 m;

 6. Możliwość dowolnej aranżacji wnętrz;

 7. Trzy oddzielne okablowania strukturalne dla linii telefonicznych, elektrycznych i systemów komputerowych lub system podnoszonych podłóg;

 8. Podwójne szyby niskoemisyjne;

 9. Nowoczesne, szybkobieżne windy (maksymalny czas oczekiwania na windę - 30 sekund);

 10. Dobrej jakości wykładziny podłogowe oraz wykończenie ścian;

 11. W pełni wykończone wnętrza łazienek i kuchni;

 12. Niezawodny system telekomunikacyjny;

 13. Podwójne zasilanie lub awaryjny system podtrzymywania napięcia;

 14. Kontrola wilgotności powietrza;

 15. Parking strzeżony z miejscami przeznaczonymi dla najemców;

 16. Odpowiednia liczba miejsc parkingowych na metr kwadratowy powierzchni wynajmowanej (współczynnik miejsc parkingowych) dla obiektów zlokalizowanych w centrum i poza centrum:
  a) ścisłe Centrum - 1/90 - 1/100 m2
  b) Centrum - 1/70 m2
  c) Poza Centrum - 1/25-1/30 m2 (dopuszczalne 1/50 m2).

Do klasy B zaliczono budynki, które nie spełniły wszystkich w/w standardów. Jednocześnie określono, że muszą być to budynki zbudowane po 1989 roku (z możliwością uwzględnienia budynków gruntownie przebudowanych i zmodernizowanych) i muszą spełniać poniższe warunki:

 1. Jakość wykonania obiektu i jakość użytych przy jego budowie materiałów niższa niż w budynkach klasy A;

 2. Ograniczona liczba usług;

 3. Niepełny system klimatyzacji;

 4. Wskaźnik liczby miejsc parkingowych (podziemnych/naziemnych) przypadających na odpowiednią ilość powierzchni niższy niż w przypadku obiektów klasy A;

Niektóre źródła rozróżniają również budynki sklasyfikowane jako B+. Są to budowle spełniające wszystkie kryteria charakteryzujące klasę A, poza pierwszym, tj. najlepszą możliwą lokalizacją, czyli takie, które nie znajdują się centrum miasta.

biura - 2
biura - 9
biura - 3
biura - 4
biura - 6
biura - 7
biura - 8
bottom of page