top of page
BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Obiekty użyteczności publicznej to ogólnodostępne budynki przeznaczone dla:
- administracji,
- wymiaru sprawiedliwości,
- kultury, oświaty,
- szkolnictwa wyższego,
- nauki,
- opieki zdrowotnej,
- obsługi bankowej,
- handlu,
- gastronomii,
- turystyki,
- sportu,
- obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, wodnym itp.
Obiekty te z reguły sporód innej zabudowy wyróżniają się bryłą i rozwiązaniami architektonicznymi.
Również ich lokalizacja jest nieprzypadkowa, gdyż musi spełniać określone warunki dla poszczególnych typów funkcjonalnych.

Budynek biurowy to budynek mieszczący biura i inne pomieszczenia służące za miejsce wykonywania pracy umysłowej.

An office building is a building that houses offices and other rooms that serve as a place for intellectual work.

OBIEKTY KOMERCYJNE

SZPITALE

TEATRY, KINA

AUDYTORIA

SZKOŁY

EDUKACJA WYŻSZA

BIBLIOTEKI

MUZEA

OBIEKTY SAKRALNE

PORTY LOTNICZE

Please reload

bottom of page