top of page
CZĘŚCI BUDYNKU

Dział poświęcony poszczególnym partiom budynku, lub budowli i związany bezpośrednio z projektami wykonawczymi i realizacją inwestycji.

GRUNT BUDOWLANY

WYKOPY BUDOWLANE

FUNDAMENTOWANIE, ROBOTY ZIEMNE

IZOLACJE WODOCHRONNE, DRENAŻ

ŚCIANY

KOMINY

STROPY

PODŁOGI

DACHY

OKNA, DRZWI

SCHODY, DŹWIGI

BALKONY

POMIESZCZENIA MIESZKALNE

POMIESZCZENIA POMOCNICZE

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

POMIESZCZENIA HIG.-SANIT.

LOKAL UŻYTKOWY

OGRZEWANIE, WENTYLACJA

IZOLACYJNOŚĆ

OŚWIETLENIE

DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ

KONSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWO

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KONSERWACJA

MATERIAŁY

Geologia w budownictwie.

Geology in construction.

Metody głębienia wykopów i ich zabezpieczenia.

Methods of digging excavations and their protection.

Posadowienie budynków i budowli oraz metody wzmacniania gruntu.

Foundation of buildings and structures and methods of soil improvement.

Zagadnienia akustyki budynków.

Issues of building acoustics.

Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej budynków.

Issues of fire protection of buildings.

Please reload

bottom of page