top of page
AKUSTYKA

Wymagania parametrów akustycznych przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych przedstawia norma PN-B-02151-3:1999 w tablicy poniżej.

 

Tablica 1. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian zewnętrznych z oknami.

 

Minimalny wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej RA2, lub RA1 w dB, w zależności od miarodajnego poziomu dźwięku A w dB w ciągu dnia / nocy na zewnątrz budynku.

2* Wymagania określa się indywidualnie.

Standardowe okna powszechnie dostępne mają współczynnik Rw na poziomie 25-30 dB, natomiast okna montowane w okolicach o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego powinny charakteryzować się wysoką klasę akustyczną, co najmniej Rw 40 dB.

 

norma PN-B-02151-3:1999, PN-B-02151-02:1987

bottom of page