top of page
ZABUDOWA ZAGRODOWA

Zagroda jest to zespół budynków gospodarskich i mieszkalnych niewielkiego gospodarstwa wiejskiego wraz z podwórzem i otoczeniem.

Zagroda składa się z domu mieszkalnego (chaty) i budynków gospodarczych: (stodoły, obory, spichlerza). Zabudowania najczęœciej otoczone są płotem i ustawione wokół wewnętrznego podwórza.

Typy zagród:
otwarta: budynki nie stykają się ze sobą, są wolno stojące,
zwarta: budynki stykają się ze sobą,
zamknięta: podwórze jest ściśle otoczone budynkami lub budynkami połączonymi parkanem i bramą; np. okólnik, grażda.

Bibliografia: Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 179. ISBN 83-85001-89-1.

bottom of page