top of page
UMOWA
 • Zawartość umowy:

 • Strony Umowy oraz wykaz Załączników.

 • Definicje określeń powtarzających się w Umowie.

 • Zbiorcze Honoraria Architekta.

 • Zwrot kosztów oraz ustalenia zobowiązań wzajemnych.

 • Autorskie prawa majątkowe.

 • Parametry ogólne Przedmiotu Umowy.

 • Przedmiot Umowy.

 • Wyłączenia i wykluczenia z Przedmiotu Umowy.

 • Uwagi Stron.

 • Zestawienie dokumentów dostarczanych przez Zamawiającego.

 • Wykaz niezależnych specjalistów.

 • Ogólne warunki Umowy.

 • Postanowienia dodatkowe.

 • Kwestionariusz Zamawiającego.

 • Zasady korzystania z umowy.

bottom of page