top of page
BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

Do budownictwa przemysłowego można zaliczyć obiekty, których eksploatacja związana jest z wytwórstwem i przechowywaniem produktów wytwórstwa.

MAGAZYNY

WARSZTATY

FABRYKI

bottom of page