top of page
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
  • W skład dokumentacji przetargowej wchodzą standardowo:

  • Warunki (regulamin) przetargu;

  • Projekt przetargowy (zawierający opis i specyfikacje);

  • Przedmiary robót i kosztorysy;

  • Projekt umowy o wykonanie robót budowlanych lub istotne zapisy tej umowy.

bottom of page